Niezgodności projektu ze stanem faktycznym
Wytrzymałe ściany oporowe z gruntu zbrojonego zarządca nieruchomości olsztyn

Wspomniałam o istocie przeprowadzenia dokładnej analizy otrzymanego projektu oraz zweryfikowaniu go ze stanem faktycznym nieruchomości, która ma być naszym nowo zakupionym domem. Jeżeli wszystko się zgadza to nic nie stoi na przeszkodzie, aby otrzymać klucze do mieszkania. Jednak w sytuacji, której zauważamy jakieś niedociągnięcia zaczyna pojawiać się problem, którym nie do końca wiemy, jak sobie poradzić.

Okazuje się, że sprawa w cale nie jest taka skomplikowana, jak by się okazywało. Przede wszystkim najważniejsze jest spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym dokładnie wszystko opisujemy. Protokół ten jest najważniejszym dokumentem, który staje się niezbędny do potwierdzenia naszych racji, szczególnie, gdy dojdzie do spotkania w sądzie.

W przeciwnym razie deweloper może sugerować, że powstałe usterki są wynikiem naszych działań. Niemniej jednak warto podkreślić, że nie ma potrzeby od razu kierować sprawy na drogę prawną. Okazuje się, że każdy deweloper ma obowiązek naprawić oraz poprawić wykonanie elementów w mieszkaniu, które nie są odzwierciedleniem projektu.

Jednak w pierwszej fazie deweloper musi ustosunkować się do spisanego protokołu, dlatego też w ciągu czternastu dni uzyskamy pisemną odpowiedź. Następnie w przeciągu miesiąca powinny być naprawione wszystkie usterki. Dopiero wtedy dochodzi do kolejnego spisania protokołu oraz naszej weryfikacji zastanych zmian, dopiero wtedy już bez obaw możemy podpisać dokument i otrzymać klucze.