Siewnik
wypożyczalnia koparek Poznań https://modo24.pl/regaly-drewniane

Cykl produkcji rolniczej składa się z różnych etapów, o których należy pamiętać. Tym, który daje początek wszystkiemu jest oczywiście wysiew.

Niegdyś odbywał się on ręcznie. Sięgnijmy do filmów lub literatury, a zobaczymy rolników, którzy chadzali po polu z koszem ziaren i ręką wysypywali je na ziemię.

www.cech-optykow.pl

To oczywiście bardzo archaiczny obrazek, ponieważ w dobie mechanizacji wszystko odbywa się zgoła inaczej. Umożliwia to siewnik, czyli specjalne urządzenie wykorzystywane do masowego i szybkiego umieszczania materiału siewnego w miejscu przeznaczenia, czyli na polu.

Obecnie siewniki niemal zawsze są umieszczane w tylnej części traktora, który porusza się po wyznaczonej ścieżce na polu i stopniowo obsiewa zadany teren. Warto nadmienić, że w użytku znajdują się siewniki różnego typu – pierścieniowe (precyzyjne), pneumatyczne (podciśnieniowe i nadciśnieniowe), a także siewniki rzędowe.

Pierwsze modele pojawiły się już w XIX wieku i były użytkowane w folwarkach. Dziś są one wytwarzane w trzech fabrykach w Polsce.