Zadatek na nowe mieszkanie
OfficeGO - biura na wynajem biuro projektowe kraków

Podpisując umowę dotyczącą zakupu mieszkania mamy do czynienia z jeszcze jednym ważnym elementem, jakim jest określenie zadatek oraz zaliczka. Przez wiele osób traktowane są jako jedno i to samo, jednak w rzeczywistości są to dwie inne formy dokonywania płatności. Oczywiście obydwie są formą zapewnienia sobie tak zwanej rezerwacji mieszkania, jednak w sytuacji odstąpienia od umowy przedwstępnej mają one odmienne skutki. Skupmy się w pierwszym momencie na zadatku, który rozpatrywany jest w dwojaki sposób, inaczej w przypadku kupującego oraz sprzedającego. Jeżeli zobowiązujemy się do wpłacenia zadatku na mieszkanie, które mamy zamiar kupić musimy liczyć się z konsekwencjami, które mogą prowadzić do naszego zysku, ale również i straty.

Dąbrówka Domy w szeregowcach na sprzedaż Dąbrówka Deweloper Dąbrówka, domy i mieszkania w Dąbrówce

W zależności od tego, kto nie wywiąże się z umowy i złoży oświadczenie o odstąpieniu od niej możemy dochodzić roszczeń. Najłatwiejszym sposobem na wyjaśnienie formy zadatku będzie przytoczenie prostego przykładu. Załóżmy, że wpłaciliśmy piętnaście tysięcy złotych tytułem zadatku na mieszkanie. W sytuacji odstąpienia od umowy wpłacona kwota po prostu nam przepada. Natomiast, gdy to sprzedający z dowolnych powodów rezygnuje zawartej z nami umowy jest zobowiązany do zapłaty podwójnej kwoty wpłaconego przez nas zadatku, co daje w tym przypadku trzydzieści tysięcy złotych.

Wobec tego jeżeli jesteśmy zdecydowani na zakup danego mieszkania i wiemy, że nic nie zmieni naszego zdania, to warto wpłacić zadatek, gdyż możemy na tym dużo zyskać.