Spadek zatrudnienia
HKL - maszyny budowlane farby do tampondruku

W nawiązaniu do całego technicznego postępu, który dotyka przemysł, należy się pochylić również nad społecznymi kosztami innowacyjności. Te potrafią być znaczne szczególnie w tych branżach, w których pojawia się wiele maszyn i gdzie automatyzacja staje się chlebem powszednim.

Mniejsze zapotrzebowanie na pracę ludzkich rąk zawsze pociąga za sobą redukcję etatów, albowiem nikomu nie opłaca się trzymać pracowników i sztucznie szukać dla nich zajęcia. Dotyczy to zwłaszcza firm prywatnych, które działają na w pełni rynkowych zasadach.

W takich sytuacjach muszą one szukać oszczędności, a więc dochodzi do zwolnień. Ich naturalną konsekwencję stanowi wzrost liczby bezrobotnych, który może, ale nie musi być długotrwały.

www.azswsgk.pl

Części pracowników dużych zakładów udaje się bowiem skutecznie przekwalifikować względnie znaleźć zatrudnienie w innym dziale gospodarki, w którym ich dotychczasowe umiejętności mogą okazać się bardzo przydatne. Rozwiązań, które podsuwa rynek w takich sytuacjach jest niemało i głównie od ludzi zależy to, jak zostaną one wykorzystane.