Niezgodności projektu ze stanem faktycznym

Wspomniałam o istocie przeprowadzenia dokładnej analizy otrzymanego projektu oraz zweryfikowaniu go ze stanem faktycznym nieruchomości, która ma być naszym nowo zakupionym domem.

Read More