Historia telefonu

Telefon jest jednym z tych urządzeń, bez którego nie wyobrażamy sobie codziennego funkcjonowania. Dzisiaj telefon jest nieoderwaną częścią naszego życia. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, nikomu przez myśl nie przeszłoby, że możliwe jest szybkie porozumiewanie się osób znajdujących się w różnych częściach świata. Nasi przodkowie komunikowali się między sobą osobiście lub za pomocą poczty: dawniej gołębiowej, później listowej, a także za pośrednictwem posłańca. Dzisiaj nie potrzebujemy pośredników. Wystarczy, że złapiemy za aparat telefonu komórkowego, wykręcimy numer telefonu i połączymy się z dowolnym miejscem na ziemi. Dzisiaj telefon jest standardem, który umożliwia nam nie tylko prowadzenie rozmów, ale daje również wiele innych możliwości.

Początki i rozwój telefonii

Ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę z możliwości przesyłania głosu, na wiele lat przed wynalezieniem pierwszego telefonu. Już w XVII wieku można zauważyć pierwsze próby przesyłania dźwięku przy pomocy metalowych naczyń połączonych ze sobą drutem. Nieco później koncepcję tę urzeczywistnił Antonio Meucci, który stworzył pierwszy prototyp telefonu na potrzeby porozumiewania się swojej żony, z pracownikami warsztatu, w którym pracowała.

Po Antoniu Meuccim kilkoro wynalazców próbowało udoskonalać prototyp telefonu, jednak żadnemu z nich nie udało się opłacić patentu. W 1876 roku wynalazcy Elisha Gray i Alexander Bell zaprojektowali własne konstrukcje telefonu, po czym obaj udali się do urzędu z celu opatentowania wynalazku. Jako pierwszy w urzędzie stawił się Alexander Bell, dzięki czemu do dziś jest powszechnie uznawany za wynalazcę tego urządzenia. Telefon Alexandera Bella nie był niczym innym jak udoskonaloną wersją telegrafu. W wynalazku tym drgania cienkiej membrany mikrofonu, które powstają pod wpływem fal dźwiękowych wytwarzanych przez osobę mówiącą, były przekształcane przy pomocy jednego elektromagnesu. Drugi elektromagnes miał za zadanie odbierać drgania membrany znajdującej się w słuchawce i przekształcać je w fale dźwiękowe. W 1877 roku za sprawą Thomasa Alvę Edisona mikrofon elektromagnetyczny został wyparty przez nowoczesny mikrofon węglowy, który święcił trumfy na rynku pierwszej telefonii przez ponad sto lat. Pierwsze połączenia telefoniczne odbywały się przy pomocy operatorów. W 1889 roku miejsce operatorów zaczęła zastępować centrala telefoniczna. Siedem lat później na rynku pojawiły się pierwsze telefony z tarczą, która umożliwiała wybieranie numerów.

Pierwszy telefon z klawiaturą cyfrową pojawił się znacznie później, bo dopiero w 1963 roku.

Rodzaje telefonów

Telefon jest pojęciem dość ogólnym, pod którym kryje się urządzenie umożliwiające wykonywanie połączeń telefonicznych. Aparat telefoniczny jest najczęściej zbudowany z mikrofonu i słuchawki, tarczy numerowej (klawiatury), jak również przetwornika akustycznego. Pośród telefonów, można wyróżnić ich kilka rodzajów. Najstarszym z nich jest oczywiście telefon stacjonarny, poprzez okablowanie związany z miejscem, w którym się znajduje. Jego nowocześnieją wersją jest bezprzewodowy telefon stacjonarny, który przy pomocy fal radiowych komunikuje się z bazą podłączoną do sieci elektrycznej i telefonicznej. Innym rodzajem telefonu jest telefon komórkowy, będący urządzeniem, które komunikuje się z siecią dzięki falom radiowym. Następnym rodzajem telefonu jest telefon satelitarny, który do komunikacji wykorzystuje sztuczne satelity Ziemi. Nieco nowocześniejszym rodzajem telefonu jest telefon internetowy, który jest połączony z siecią internetową. Jednym z najnowocześniejszych rozwiązań jest smartfon, czyli nic innego jak telefon komórkowy z dodatkowymi funkcjami w postaci m.

in. możliwości połączenia z siecią internetową.